About Online Academy

Novak Đoković Fondacija osnovana je 2007. godine kao organizacija koja ulaže u rani razvoj dece u Srbiji, zemlji u kojoj nema svako dete pristup predškolskom obrazovanju. Rad Fondacije temelji se na uverenju da se obrazovanjem mogu promeniti životi dece, a time i cele zajednice. Naš tim je do sada rekonstruisao, opremio i adaptirao 52 vrtića, pomogao više od 51.000 dece, obučio 2200 učitelja i vaspitača, podržao 7700 roditelja. Takođe, kreirajući program „Podrška, ne perfekcija“ do sada je kroz naše radionice prošlo preko 2500 roditelja i staratelja.
Globalna zdravstvena kriza izazvana virusom COVID-19, je izazvala mnoge promene u svakodnevnim životima dece i roditelja, tako da je naš tim prepoznao potrebu da prilagodi svoj rad kako bi im pomogao da se suoče sa novim izazovima na najbolji mogući način. Posvetili smo se digitalizaciji jednog dela naših programa i pronalaženju načina kako da nastavimo sa pružanjem podrške uz poštovanje svih novih mera bezbednosti.

Sa tim ciljem su naš ko-osnivač i globalna direktorka, Jelena Đoković, i psiholog, pihoterapeut i programski menadžer, Smiljana Grujić, pokrenule su nedeljne Zoom vebinare na razne teme iz oblasti roditeljstva. Vebinarima je prisustvovalo preko 3000 ljudi koji su zajedno sa Jelenom i Smiljanom promišljali o najboljim rešenjima na najčešće roditeljske nedoumice.

Veoma pozitivni utisci učesnika vebinara, kao i brojni upiti za dodatnom online podrškom, inspirisali su nas da pokrenemo Online Akademiju Novak Đoković Fondacije i da nastavimo sa pripremom edukativnog materijala na teme iz oblasti ranog razvoja.

Naš tim nastavlja da prati izazove i nedoumice sa kojima se susreću roditelji i staratelji i u skladu sa time priprema kurseve koji u tome mogu pomoći. Ukoliko imate predloge za neke nove teme kurseva ili savete kako nešto možemo unaprediti, slobodno nam pišite na education@novakdjokovicfoundation.org.

Online Akademija Novak Đoković Fondacije je posvećena svima onima koji prepoznaju značaj ranog razvoja deteta i koji žele da unaprede svoje veštine i znanja kako bi pomogli detetu da dostigne svoj puni potencijal. Uživajte!

The Novak Djokovic Foundation was founded in 2007 as an organization that invests in the early development of children in Serbia, a country where not many children have access to preschool education. The Foundation’s work is based on the belief that education can change the lives of children, and thus the entire community. So far, our team has reconstructed, equipped, and adapted 52 kindergartens, helped more than 51,000 children, trained 2,200 teachers and educators, and supported 7,700 parents. Also, by creating the “Support, not perfection” program, more than 2,500 parents and caregivers have gone through our workshops so far.

The global health crisis caused by the COVID-19 virus has caused many changes in the daily lives of children and parents, so our team has recognized the need to adapt its work to help them face new challenges in the best possible way. We are committed to digitizing a part of our programs and finding ways to continue providing support while respecting all new security measures.

With this goal in mind, our co-founder and global CEO, Jelena Djokovic, along with our psychologist, psychotherapist and program manager, Smiljana Grujic, launched weekly Zoom webinars on various parenting topics. The webinars were attended by over 3,000 people who, together with Jelena and Smiljana, discussed the best solutions to the most common concerns of parents.

The positive impressions of the webinar participants, as well as numerous requests for additional online support, inspired us to launch the Novak Djokovic Foundation Online Academy and to continue to prepare educational materials on topics in the field of early childhood development and education.

Our team continues to monitor the challenges and concerns faced by parents and guardians and accordingly prepares courses that can help with this. If you have suggestions for new course topics or advice on how we can improve our content, feel free to write to us at education@novakdjokovicfoundation.org.

The Online Academy of the Novak Djokovic Foundation is dedicated to all those who recognize the importance of early child development and who want to improve their skills and knowledge in order to help the child reach their full potential.
Enjoy!